Πύργος Ροβιών

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους πύργους της Εύβοιας. Βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου χωριού, το οποίο ταυτίζεται με την αρχαία πόλη “ Οροβίαι”. Αποτελείται από θολοσκεπές ισόγειο και τρεις ορόφους, ο τελευταίος από τους οποίους δε σώζεται. Ο πύργος συσχετίζεται με τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο, πρίγκιπα της Αχαίας, ο οποίος εκστράτευσε στην περιοχή μεταξύ των ετών 1256-1258 για να διεκδικήσει τη βαρονία των Ωρεών.